Питання: Який порядок попередження педагогічних працівників про їхнє педагогічне навантаження в наступному навчальному році?

 

Відповідь: Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами.

Одним із таких нормативних актів є чинна Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 (з наступними змінами). Згідно з п.63 зазначеної Інструкції, навчальне навантаження між учителями, викладачами та іншими пе­дагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості го­дин, передбачених навчальними планами, при наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкурентних умов, що склалися у закладі, з дотриманням при цьому Кодексу законів про працю України (КЗпП України).

Відповідно до ст. 32 КЗпП України, про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівника необхідно повідомити не пізніше, ніж за два місяці.

Статтею 25 Закону України «Про загальну середню освіту» визначено, що розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівництвом і затверджується відповідним органом управління освітою. Причому п.2 цієї статті встановлено, що педагогічне навантаження вчителя загальноос­вітнього навчального закладу, незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, обсягом менше тарифної ставки встановлюється лише за його згодою. Ця норма повною мірою стосується і педагогічних працівників похилого віку.

Узгоджуються законодавчі норми та специфіка роботи галузі (зміни навчального навантаження, режиму роботи, тривалий літній відпускний період тощо) шляхом проведення наприкінці навчального року комплектації на новий навчальний рік, коли кожного педагогічного працівника (в тому числі й пенсійного віку) повідомляють під особистий підпис про те, в яких класах і з яким навчальним навантаженням він буде працювати у новому навчальному році.

У разі, якщо немає можливості забезпечити педагогічного працівника навчальним навантаженням на ставку, а працівник не погоджу­ється на роботу з меншим навантаженням, трудовий договір з ним припиняється на підставі відмови від продовження роботи у зв´язку зі зміною істотних умов праці (п7б ст. 36 КЗпП України). Прямий обов´язок керівника закладу освіти — доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році, передбачене нормою підпункту «е» пункту 20 «Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для праців­ників державних навчально-виховних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 р. №455 (з наступними змінами, внесеними наказом МОН від 10.04.2000 р. №73).

У випадку повної відсутності можливості забезпечити педагогічного працівника навчальним навантаженням питання вирішується шляхом скорочення чисельності штату працюючих (з дотриманням чинного порядку звільнення).