Чи має календарно-тематичне планування вчителя бути друкованим та яким чином повинна вказуватися дата?

 

Відповідь: Юридична консультація:

 

Скажіть чи обов'язково календарно-тематичне планування вчителя повинне бути друкованим (а не писаним від руки), а дата в ньому обов'язково проставлена ручкою, а не олівцем.

 

Відповідно до Вашого питання повідомляємо таке: Питання ведення діловодства та документації загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів, затвердженою Наказом Міністерства науки і освіти України від 23 червня 2000 року N 240. Але у даному документі відсутня будь-яка інформація щодо вимог ведення календарно-тематичних планів.

 

Відповідно до цього наказу, всі документи підлягають датуванню. Дати підписання і затвердження документа, а також ті, що в тексті, повинні оформлятися цифровим способом. Елементи дати записуються трьома парами арабських цифр в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. З приводу того, чи мають дати проставляються олівцем чи ручкою у наказі не зазначено.

 

Дата є обов'язковим реквізитом документа, відповідно до Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003. Затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 N 55.

 

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про інформацію "документ" матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. Таким чином якщо даний носій інформації не виконує свою основну функцію "не може зберегти та передати незмінно інформацію", то він не може бути й документом. З цього випливає, що уся інформація повинна бути записана засобами, які не можна змінити і тому записи за допомогою олівця не відповідають вимогам.

 

Крім цього, органи місцевого самоврядування розробляють Положення про календарно-тематичне планування. Відповідно до якого зазвичай указується, що календарно-тематичне планування оформляють у друкованій формі. Тобто уся інформація та реквізити друкуються за допомогою друкарських засобів і таким чином проставляти дату олівцем не можна.

 

Отже враховуючи вищенаведене, проставляти дату олівцем не можна.


Запитання 1. Чи можна користуватися рукописними, чи віддрукованими на принтері журналами з техніки безпеки?

Відповідь: Згідно рекомендаціям ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ у НАКАЗІ від 26.01.2005 N 15 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за N 231/10511 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" не вказано, що користуватися необхідно виключно друкованими журналами. Крім того надаються зразки відповідних журналів, також звертається увага:
п. 6.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Висновок: можна заводити журнали власного виробництва, але:
- вони повинні відповідати наведеним зразкам;
- сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.


Запитання 2. З якого класу учні повинні розписуватись у журналах з техніки безпеки?

Відповідь: Згідно наказу МОН УКРАЇНИ N 563 від 01.08.2001 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за N 969/6160 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах":

Учні і вихованці розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.